Blog

“Social Media a force of Good and Evil”

Social Media are both source of good and evil. It is good because in Social Media we can get information like news, or in weather updates. Social Media makes our communication become easy and also easily communicate people in other place. But it can be also a source of Evil because you might become addicted to it. It may affect your routinary activities particularly  your assign household chores like cleaning,washing,cooking and etc. Because you focus your all time for your gadgets or in Social Media . So that it may be also a source of evil.

Advertisements

“Social Media on War on Drugs”

Para sa akin ang Social Media ay hindi nakakatulong para sa kampanya ni Pres. Rodrigo Duterte sa Drug abuse. Kahit nakakatulong ito para maibahagi ang kampanya, kahit sa Social Media, at para alamin din ang mga hinaing ng karamihan. Nasabi kong hindi ito nakakatulong  kasi pwedi din itong magbigay sa atin ng mga maling impormasyon na kung saan ang iba  ay basta-basta nalang mag post ng kung ano dahil lang narinig nila ito sa iba. Kung kayat dapat muna nating kikilatisin O kayay dapat muna natin itong alamin para makapag bahagi ng Totoong impormasyan at maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon.